تاریخ اظهار نظر : سه شنبه ۰۸ تیر ۱۳۹۵

همین موضوع فیش‌های حقوقی برخی مدیران نشان می‌دهد که غفلتی در این زمینه صورت گرفته، به هر حال ما سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت و دیوان محاسبات را داریم که ورود می‌کنند، حتی دیوان عدالت اداری را نیز داریم، اما در عین حال سال‌هاست توافقی رخ داده و در برخی موارد حقوق‌های غیرمتعارف گرفته شده که هم باید با این معضل برخورد شود و حتماً برخورد می‌کنیم و نتیجه آن را به استماع و گوش مردم خواهیم رساند و هم باید حواس‌مان جمع باشد که  اکثریت قاطبه مدیران ما سالم هستند و نباید تلاش و ایثار و خدمت آنان مورد خدشه قرار گیرد. اینجا هم نیاز به کمک هر دو قوه و یا هر سه قوه  داریم.

دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
Monday, 27 May 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-