تاریخ اظهار نظر : شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۵

روحانی با اشاره به اینکه شاید با صرفه‌ترین کار در گذشته این بود که به بافت فرسوده توجه بیشتر می‌شد گفت: تامین مسکن در داخل شهر یا اطرف آن با مسکن مهر در بیابان فرق دارد.

متاسفانه در آن دوران پول بانک مرکزی وارد مسکن شد که عامل بزرگ تورم گردید و این کار به نوعی برداشت از جیب مردان است چرا که عامل اصلی تورم کسری بودجه می‌باشد.

مگر مسکن مهر قرار بود به صورت ساختمان دارای دیوار و سقف باشد؟ نیازمندی‌های طرح مسکن چطور تامین می‌شود؟ پلیس، بهداشت، آموزش، آب، برق و گاز هیچ‌یک از اینها در نظر گرفته شده بود؟ پس برای حل مسکن باید راه صحیح را انتخاب کنیم.

 

بر این اساس نظر آقای روحانی درباره مسکن مهر
( مسکن مهر ) خاتمه است.
پنج شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸
Thursday, 23 May 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-