تاریخ اظهار نظر : شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۵
حداد عادل گفت: فیش‌های نجومی حقوق ناشی از ضعف نظارت است.
در رابطه با عارضه فیش‌های حقوقی که اخیرا مطرح شده است گفت: بهترین کار برای دولت این است که با شفافیت وارد این موضوع شود و همان طور که “مقام معظم رهبری” گفتند با کسانی که تخلف کردند برخورد شود.
کسانی که به این شیوه باعث بوجود آمدن این مسئله شدند موجب سلب اعتماد مردم نسبت به دولت شدند و این ضعف نظارت است.
پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Thursday, 17 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-