تاریخ اظهار نظر : یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۲

طرح مسکن مهر جزو طرح‌های قابل تقدیر دولت گذشته است، جای سوال است که به چه توجیهی و بدون ارایه طرح جایگزین می‌خواهند این میزان چشم انتظاران دریافت مسکن مهر و کسانی که پس از سال‌ها امید مسکن دار شدن را دارند، ناامید کنند و دلیل‌شان هم تنها این است که طرح مسکن مهر دارای مشکلاتی است.

بر این اساس نظر آقای بذرپاش درباره مسکن مهر
( مسکن مهر ) ادامه است.
پنج شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸
Thursday, 23 May 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-