تاریخ اظهار نظر : پنج شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۵

تولید مسکن به پایین‌ترین سطح در ۵۰ سال گذشته رسیده است، جریان منفعت‌گرا هرکاری که دولت قبل انجام داده است را می‌خواهد تغییر دهد، حتی اگر مسکن مهر باشد. با رکود مسکن مهر در کشور اولاً یکی از بندهای قانون اساسی برای خانه دارکردن همه مردم زمین مانده است، ثانیاً بیش از ۱۳۰۰ شغل مستقیم و غیرمستقیم با بخش مسکن بیکار مانده‌اند، طرح مسکن اجتماعی وزیر هم که بسیار ناکارآمد بود و کاملاً مسکوت ماند.

بر این اساس نظر آقای بذرپاش درباره مسکن مهر
( مسکن مهر ) ادامه است.
پنج شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸
Thursday, 23 May 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-