تاریخ اظهار نظر : سه شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۶

از نعمت هایی که خداوند در قرآن بدان اشاره می کند محل سکونت آدمی است ” و اللّه جعل لکم من بیوتکم سکناً، خداوند خانه های شما را مکان آرامشتان قرار داد. ”
در حقیقت مسکن از مهمترین احتیاجات خانواده ها می باشد و تا این فضا را آدمی در اختیار نداشته باشد، دیگر امکانات برایش گوارا نخواهد بود. معتقدم نباید کسی در این سرزمین فکر و ذکرش، و تمام عمرش در آرزوی صاحب خانه شدن طی شود .چرا که  تامین مسکن تنها برعهده مردم نیست و از وظایف اصلی دولتها است.
در دولت قبل طرح مسکن مهر حرکتی انقلابی برای خانه دار نمودن مردم بود، که متاسفانه در حال حاضر به آن بی مهری شده است. اما مردم شریف ایران دلسرد و نا امید نباشیم، حل مشکل مسکن کار سختی نیست به امید خدا آن را انجام می دهیم. جناب آقای احمدی نژاد نشان داد که این کار شدنی است. تنها اعتقاد قوی و عزمی راسخ  برای خانه دارشدن مردم را طلب می نماید.
به لطف خدا ، با یاری شما مردم و عزم و همت دولت آینده ، به جایی خواهیم رسید که جوانان این آب و خاک ، زندگی مشترکشان را  در زیر سقفی آغاز کنند،که متعلق به خودشان است. و جهیزیه نوعروسان ایرانی در خانه ای چیده شود، که صاحب آن خانه خودشان هستند . خیلی دور نیست بزودی آن روز را خواهیم دید.

بر این اساس نظر آقای بقایی درباره مسکن مهر
( مسکن مهر ) ادامه است.
پنج شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸
Thursday, 23 May 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-