تاریخ اظهار نظر : یکشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۵

اینکه گفته می شود طرح سلامت ممکن است مقطعی باشد صحیح است زیرا منابع سلامت پایدار نیست. مالیات ارزش افزوده از مردم اخذ می شود اما در جهت طرح سلامت هزینه نشده است.

سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸
Tuesday, 25 Jun 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-