تاریخ اظهار نظر : یکشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۶

بقایی گفت: طرحی درست می کنی به اسم تحول سلامت، مردم راضی هستند؟ تعرفه ها و هزینه ها را بالا می برند. فقط یکی از صندوق های بیمه درمانی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی بالا آورده و نمی تواند پرداخت کند. در گزارش ۱۰۰ روزه گفتند صندوق های بیمه ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارند.

پنج شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸
Thursday, 14 Nov 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-