تاریخ اظهار نظر : یکشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۶

بقایی گفت: طرحی درست می کنی به اسم تحول سلامت، مردم راضی هستند؟ تعرفه ها و هزینه ها را بالا می برند. فقط یکی از صندوق های بیمه درمانی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی بالا آورده و نمی تواند پرداخت کند. در گزارش ۱۰۰ روزه گفتند صندوق های بیمه ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارند.

پنج شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸
Thursday, 23 May 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-