تاریخ اظهار نظر : دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۶

متأسفانه برخی حرف‌های کلی سیاسی با پمپاژ رسانه‌های همسو باعث ایجاد چنین شائبه‌هایی می‌شود و من از اساس با این مدل اداره کشور مخالفم. چاه‌های غیرمجاز در زمان دولت آقای خاتمی مطرح شد، چرا که برای خودکفایی گندم به هر قیمتی افزایش سطح زیرکشت در دستور قرار گرفت، در دوره ما این روند معکوس شد، چون در دولت ما چاه‌ها کنترل شد و طرح‌های آبیاری تحت فشار در دولت‌های نهم و دهم تا سه برابر افزایش یافت. در واقع با عدد اعلام می‌کنم که سطح آبیاری تحت فشار از حدود ۴۵۰ هزار هکتار به ۳/۱ میلیون هکتار افزایش یافت. این آمار به‌صورت مستند موجود است، به‌طوری که می‌توانیم اعلام کنیم که در کدام روستا و در چه مزرعه‌ای چند هکتار زیر کشت آبیاری تحت فشار رفته است.

بر این اساس نظر آقای احمدی‌نژاد درباره سایر
( ) است.
یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸
Sunday, 17 Nov 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-