تاریخ اظهار نظر : یکشنبه ۰۲ اسفند ۱۳۹۴

طبقات محروم در مسکن مهر ثبت نام کردند و همه داشته‌های خود را دادند تا یک سرپناه ۵۰-۶۰متری داشته باشند اما شما چون اسم دولت قبل بر روی ان است حاضر نیستید کاری برای آن بکنید.

بر این اساس نظر آقای نادران درباره مسکن مهر
( مسکن مهر ) ادامه است.
پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷
Thursday, 24 Jan 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-