تاریخ اظهار نظر : یکشنبه ۰۲ اسفند ۱۳۹۴

این آقایان اگر برنامه برای رونق اقتصادی داشتند و اگر مسئله اساسی‌شان اشتغال جوانان بود چرا تعرفه‌های ترجیحی با دولت ترکیه امضا کردند و در حوزه پوشاک و نساجی ۳۰ درصد تعرفه‌ها را کاهش دادند؟ فقط برای کشور ترکیه؛ اکنون شما ببینید صنعت نساجی و پوشاک کشور چگونه به خاک سیاه نشسته است و رکود در آن عمیق‌تر شده و جوانان از این صنعت اخراج شدند.

پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷
Thursday, 24 Jan 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-