تاریخ اظهار نظر : سه شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۶

شفاف‌سازی و سالم‌سازی نظام بانکی واقدامات پیشگیرانه در فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و …باعث حرکت در اقتصاد کشور می شود

بر این اساس نظر آقای حاجی‌بابایی درباره سایر
( ) است.
شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸
Saturday, 14 Dec 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-