تاریخ اظهار نظر : شنبه ۰۴ دی ۱۳۹۵

محمدمهدی زاهدی دررابطه با نابودی هزاران هکتار باغات نظیرگردو در اثر بی برنامگی گفت: اولین باورما بایداین باشد که کشور ما از بی آبی شدید به سر می برد و راه مقابله با این مشکل برنامه ریزی مدیریت شده و استفاده ازروش های نوین کشاورزی وخارج شدن از کشت سنتی می باشد چرا که دلیل اصلی وجود کرم خراط دراین منطقه، همین خشکسالی است وباعث نابودی هزاران هکتار دراین منطقه شده است.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی بااشاره به اینکه دررابطه باخشکسالی ومشکل کرم خراط باید مشارکت مردمی داشته باشیم عنوان کرد:مشارکت مردمی درحل این مشکل به صورت مادی و معنوی است که مشارکت مالی درحل مشکل مذکور مشارکت مادی و فرهنگ سازی در رفع این مشکل مشارکت معنوی به حساب می آید.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ابراز کرد:درمشارکت معنوی باید فرهنگ سازی کنیم که قدر قطره قطره آب را بدانیم و با باور برنامه سازی های درست، زمینه لازم برای برنامه ریزی فردی و جمعی از تولید بهینه درتولیدات فراهم خواهدشد.

 

 

بر این اساس نظر آقای زاهدی درباره کم‌آبی
( ریشه کم آبی ) مصرف زیاد کشاورزی است.
یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸
Sunday, 17 Nov 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-