تاریخ اظهار نظر : جمعه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

نکته‌ای که وجود دارد به لحاظ مذاکرات و متنی که آماده‌شده و بین ایران و شش کشور دیگر به توافق رسیده شده است چطور می‌شود که ماقبل از مذاکرات دانش هسته‌ای بالنده خودمان راداریم و تحریم‌ها هم برقرار است و بعد از مذاکرات هم تحریم‌ها تشدید می‌شود ولی محدودیت برای پیگیری دانش هسته‌ای برقرار است.
* نکته بعد این است که چگونه ما می‌توانیم در آینده این حقوقی که به لحاظ هسته‌ای و در چارچوب برجام آمده است را بگیریم و هیچ‌کدام از طرف‌های مقابل ما نسبت به تعهداتشان وفا نکرده‌اند اجرا کنیم و این حقوق را چگونه می‌شود احقاق کرد و چه راهی داریم.
*با وضعی که من در حال حاضر مشاهده می‌کنم ما بسیاری از دانشمندان و علمای خود را در زمینهٔ هسته‌ای از کار برکنار کرده‌ایم و بسیار از تأسیسات را تعطیل کرده‌ایم و بتن ریختیم و از آن‌طرف در مقابل تحریم‌ها نمی‌دانیم چه بکنیم و هنوز هم مشکلات بانکی ما برقرار است و ضررهای آن را تحمل می‌کنیم. سیاست خارجی فقط این این نیست که بگوئیم در برجام شرکت کردیم و برای مذاکرات دو تا سه سال وقت گذراندیم. ۴ سال وقت کشور ما تلف‌شده است و حقوق اصلی که ما با همسایگانمان داشتیم احقاق نشده است و از این حقوق باید چگونه دفاع شود و شما جواب صریح بدهید که چگونه باید از این حقوق دفاع کرد.

پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Thursday, 17 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-