تاریخ اظهار نظر : شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵

سهم زنان در مدیریت ارشد نباید وعده سر خرمن باشد که وقتی وزرا را انتخاب کردیم و وزرا مدیر کل‌ها و غیره را انتخاب کردند، سهمی برای زنان نماند ،این جهت‌گیری را باید دولت آینده بپذیرد. کاندیدا‌ها باید این وعده‌ها را بدهند. باید این مطالبه را هم از نهادهای قانونگذاری و هم از طریق نهادهای اجرایی دنبال کنیم.

بر این اساس نظر آقای عارف درباره سایر
( ) است.
دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸
Monday, 14 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-