تاریخ اظهار نظر : پنج شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

سند ۲۰۳۰ بومی‌سازی نشده و این با سند ملی ما سنخیت ندارد. یکباره یک سند می‌آید که با سند مصوب و بومی ما تضاد دارد، این یعنی سند تحول آموزش و پرورش را در گروی یک سند گذاشته‌ایم که هنوز در مراجع قانونی به تصویب نرسیده است.

بر این اساس نظر آقای رئیسی درباره سایر
( ) است.
چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷
Wednesday, 23 Jan 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-