تاریخ اظهار نظر : شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

اگر امنیت امروز را به غیر از حضور جوانان در صحنه‌های مختلف کشور بدانیم اشتباه است؛ سایه جنگ را حضور جوانان و غیرتمندان از سر کشور دور کرده نه آقایان با یک قرارداد.  تمام مشکلات امروز در کشور از سمت‌گیری و سیاست‌گذاری غلط شکل گرفته است؛ نگاه غلطی که به بیگانگان بود چهار سال کشور را معطل گذاشت و کارگاه‌ها را تعطیل و جویندگان و کارگران را با بیکاری مواجه ساخت و سفره مردم را کوچک و کوچکتر کرد.

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸
Monday, 14 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-