تاریخ اظهار نظر : دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۶

سالانه ۱۵ تا ۲۵ میلیارد دلار قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور می‌شود. هر یک میلیارد دلار قاچاق، ۱۰۰ هزار فرد را در کشور بیکار می‌کند. اگر دولت همت کند جلوی ۲۰ میلیارد قاچاق در سال را بگیرد، خودبه‌خود ۲ میلیون شغل ایجاد می‌شود. تعرفه خروج ضایعات پتروشیمی در دولت قبل ۸۰ درصد بوده، امروز این دولت آن را به ۱۰ درصد کاهش داده است. دولت به چین محبت کرده، این ظلم به تولیدکننده است. اشکال در دولت این است که تجار تکیه‌بر قدرت داده‌اند و خود نیز بعضاً سهیم هستند. مشکل دیگر، مشکل قانون کار است، اگر نظام بازار مشارکتی شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. نظام مالیاتی ما نیز صد درصد ضد تولید است. دیپلماسی اقتصادی کشور باید دیپلماسی اول ما شود. راه‌های زیادی برای برون‌رفت از مشکلات وجود دارد.

بر این اساس نظر آقای زاکانی درباره سایر
( ) است.
پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Thursday, 17 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-