تاریخ اظهار نظر : یکشنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۳

سالانه ۱۱ میلیارد دلار واردات محصولات کشاورزی به ایران داریم. کشور ایران به لطف نعمت های خدادادی و آب و هوای مناسب برای کشاورزی ؛ می تواند با آباد کردن زمینهای کشاورزی حجم واردات را کم کرده ودر بحث صادرات نیز  با قدرت وارد شود که  این موضوع  می تواند  وضعیت اشتغال را نیز سامان ببخشد. مسئولین باید حمایت های بیشتری نسبت به کشاورزان کشور به خصوص استان حاصلخیر خوزستان، داشته باشند و تقاضای محصولات کشاورزی را در داخل کشور تأمین کنند.

شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷
Saturday, 23 Feb 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-