تاریخ اظهار نظر : جمعه ۲۷ اسفند ۱۳۹۵

یکی از مواردی که در جامعه کنونی ما به حاشیه رفته است، جایگاه و منزلت خانه داری و ارج نهادن به مقام مادر و زن خانه دار می باشد. زنان خانه‌دار که وظیفه اصلیشان اداره امور زندگی است و از نظر اقتصادی در بهروه وری و ارزش افزوده سهیم هستند، کمتر از هر قشری موردتوجه دولت واقع شده اند و با وجود اینکه کار پر زحمت خانه داری بر عهده آنهاست شاغل به حساب نمی آیند.
زن خانه دار در اقتصاد کشور، اقتصاددانانی گمنام هستند، چرا که در یک خانواده، مردان پس از ۳۰ سال کار کردن حقوق بازنشستگی دریافت می کنند، ولی زنان خانه‌دار پس از ۳۰ سال همچنان مشغول کار کردن در منزل هستند و کار آنها تمامی ندارد.
زن خانه دار بیمه بازنشستگی ندارد و علیرغم این که خانه داری ارزش افزوده اقتصادی بالایی در جایگاه خود دارد، فعالیتش دیده و محاسبه نمی شود. به همین علت یک انتظار بحق و قانونی از رئیس جمهور دوازدهم و دولت وی آن است که  خانه داری را یک شغل محسوب و نسبت به اجرای طرح بیمه زنان خانه دار همانند سایر مشاغل اقدام نماید.

پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Thursday, 17 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-