تاریخ اظهار نظر : دوشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۵

پزشکیان با بیان اینکه تخریب شخصیت افراد در بحث فیش های غیرمتعارف راهکار ریشه کن کردن این موضوع نیست، گفت: در بحث برکناری مدیران متخلف بدون اصلاح سیستم پرداخت های کشور موضوع ریشه ای حل نشده و از مسیر دیگر باز بروز می کند. اگر ریشه اصلی دریافت های غیرمتعارف،یعنی قوانین و آیین نامه ها اصلاح شود؛ شاهد رفتارهای جزیره ای دراین باره نخواهیم بود

پنج شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
Thursday, 25 Apr 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-