تاریخ اظهار نظر : دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

از گمرکات رسمی ما رقمی در حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان قاچاق رد می‌شود و روند قاچاق به حوزه اشتغال کشور آسیب‌زده و بیکاری را دامن می‌زند. اگر فردی بخواهد مجوز ایجاد یک کسب‌وکار را دریافت کند باید ۳۰۰ روز برای دریافت این مجوز وقت صرف کند که این نیز یک نمونه دیگر از نبود ساختار و روش مناسب در کشور است.

بر این اساس نظر آقای بذرپاش درباره سایر
( ) است.
پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Thursday, 17 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-