تاریخ اظهار نظر : شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵

در طول حدود ۱۱ ماه از اجرای برجام در رفتار آمریکایی‌ها هیچ تغییری به ویژه در مسائل اقتصادی صورت نگرفته است

بر این اساس نظر آقای ولایتی درباره سایر
( ) است.
پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Thursday, 17 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-