تاریخ اظهار نظر : شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۴

راه‌حل جدی هم برای حل مشکلات معیشتی، توجه به مزیت‌های داخلی،  استفاده از توان مردم، تولید ملی و همچنین بریدن نگاه امیدوارانه به خارج از کشور است. اگر نکات ذکر شده را رعایت کنیم، می‌توانیم آینده روشنی را برای کشور رقم بزنیم. امیدوارم مجلس آینده هم با این اولویت‌ها کار خود را آغاز کند

پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Thursday, 17 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-