تاریخ اظهار نظر : دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵

اینکه برخی از وزرا به اصل ۱۴۲ قانون اساسی بی‌توجه بوده و اموال خود را به قوه قضاییه اعلام نکرده‌اند نشان می‌دهد آنها سرمایه‌هایی دارند که از اعلام آنها نگران هستند. رئیس جمهور، میزان سرمایه‌گذاری برخی وزرا در خارج از کشور را به مردم اعلام کند

جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷
Friday, 16 Nov 2018
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-