تاریخ اظهار نظر : سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵

دو بار در زمینه بدعهدی آمریکا در اجرای برجام با موگرینی نامه نگاری کرده ایم

بر این اساس نظر آقای ظریف درباره سایر
( ) است.
چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷
Wednesday, 21 Mar 2018
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-