تاریخ اظهار نظر : سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵

دو بار در زمینه بدعهدی آمریکا در اجرای برجام با موگرینی نامه نگاری کرده ایم

بر این اساس نظر آقای ظریف درباره سایر
( ) است.
چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷
Wednesday, 23 Jan 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-