تاریخ اظهار نظر : پنج شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۶

قرار بود دیپلماسی به اقتصاد کشور یارانه بدهد، اما امروز بازار ما که ناموس ماست از طریق دیپلماسی به فرانسه یارانه می‌دهد؛ دولت ما به وزارت کار چین یارانه می‌دهد.

چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
Wednesday, 25 Apr 2018
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-