تاریخ اظهار نظر : یکشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۳

روحانی در پاسخ به این سوال که رویکرد دولت به عرصه سلامت در سال آینده چیست؟، گفت: دولت طرح بسیار مهم تحول نظام سلامت را ادامه خواهد داد و اعتبارات لازم برای این منظور را در بودجه لحاظ کرده است.

چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷
Wednesday, 12 Dec 2018
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-