تاریخ اظهار نظر : دوشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۵

در حال حاضر دولت برای پرداخت پول محصولات گندم‌کاران پولی ندارد که اگر این کشاورزان محصول دیگری را می‌کاشتند و می‌فروختند الان به پولی رسیده بودند، اگر هم  دولت مجبور بود گندم از خارج وارد کند باید از قبل تسویه می‌کرد اما دولت محصول را گرفته و پول نمی‌دهد چون می‌گوید می‌خواهد بعد از تبدیل گندم به آرد و فروختن آن، پول بدهد، اما سوال این است تا آن زمان کشاورز باید چه کار کند؟

پنج شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷
Thursday, 19 Jul 2018
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-