تاریخ اظهار نظر : دوشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۵

در حال حاضر دولت برای پرداخت پول محصولات گندم‌کاران پولی ندارد که اگر این کشاورزان محصول دیگری را می‌کاشتند و می‌فروختند الان به پولی رسیده بودند، اگر هم  دولت مجبور بود گندم از خارج وارد کند باید از قبل تسویه می‌کرد اما دولت محصول را گرفته و پول نمی‌دهد چون می‌گوید می‌خواهد بعد از تبدیل گندم به آرد و فروختن آن، پول بدهد، اما سوال این است تا آن زمان کشاورز باید چه کار کند؟

شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷
Saturday, 23 Feb 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-