تاریخ اظهار نظر : سه شنبه ۰۱ فروردین ۱۳۹۶

این منطقه به خاطر قرار گرفتن در مدار ۳۲ درجه و برخورداری از آب کافی به لحاظ جغرافیایی منطقه خاص و کم نظیری در کشور است و به همین دلیل میتواند تبدیل به قطب آبادانی در منطقه شود لذا دولت باید توجه بیشتری برای استفاده از این قابلیت داشته باشد.

بر این اساس نظر آقای جلیلی درباره کم‌آبی
( ریشه کم آبی ) روشهای غلط مدیریت و ذخیره آب است.
سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸
Tuesday, 10 Dec 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-