تاریخ اظهار نظر : جمعه ۲۲ بهمن ۱۳۹۵

من اخیراً یک جایی گفتم که به رئیس محترم مجلس گفته بودم که دستگاه نظارتی خواب بودند ولی ایشان توجیه می‌کردند که نه مشغول فعالیت و کار بودند. بعد از این که گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در مجلس قرائت شد، گزارش دیوان محاسبات هم قرائت شد، لذا من گفتم من اشتباه کردم و اینها خواب نبودند بلکه کاملاً بیهوش بودند. دستگاه‌ها توجیه هم می‌کنند من در جایی گفتم بر فرض که مقررات هم باشد انصاف کجا رفته است؟ البته بگویند عدد هم خیلی کم است کلا مثلا ۴ دهم درصد مدیران

شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸
Saturday, 14 Dec 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-