تاریخ اظهار نظر : یکشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۵

آنچه در روزهای اخیر در رسانه‌ها و فضای مجازی در خصوص برخی دریافت‌هایی که عادلانه و منصفانه نبود، منتشر شد،   در مجموع خیر تلقی می‌کنم، به هر حال مشکلی وجود داشته و دستگاه‌های نظارتی دقت لازم و بهنگام را روی این مسأله انجام ندادند.

پنج شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸
Thursday, 14 Nov 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-