تاریخ اظهار نظر : شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۴

در مورد مسکن مهر هم انتقادات جدی به دولت داریم. گفتند مسکن مهر را می گذاریم کنار و طرح مسکن اجتماعی را می دهیم. پس این طرح کجاست. آیا طبق قانون اساسی دولت ها موظف نیستند که برای سه دهک پایین جامعه مسکن تهیه کنند؟

بر این اساس نظر آقای بذرپاش درباره مسکن مهر
( مسکن مهر ) ادامه است.
دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷
Monday, 22 Oct 2018
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-