تاریخ اظهار نظر : شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۵

در طرح مسکن مهر تامین هیچ کدام از نیازمندی‌های اساسی مسکن از جمله امنیت، بهداشت، مراکز تربیتی، مدرسه و حتی آب و برق و گاز لحاظ نشده بود و این معضلی اساسی بود….روحانی تشکیل صندوق پس انداز مسکن را یکی از اقدامات دولت یازدهم در زمینه تعیین مسکن مردم به ویژه جوانان ذکر کرد و افزود: این که بتوانیم در داخل شهر و جایی که امکانات کافی برای زندگی وجود دارد برای مردم و جوانان مسکن تهیه کنیم بسیار با اهمیت‌تر از ساخت مساکنی بدون امکانات و در نقاط دوردست از شهرها است.

بر این اساس نظر آقای روحانی درباره مسکن مهر
( مسکن مهر ) خاتمه است.
پنج شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸
Thursday, 23 May 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-