تاریخ اظهار نظر : جمعه ۲۶ آذر ۱۳۹۵

در طرح تحول در نظام سلامت هدف عدالت بود نه این که به فقیر و غنی خدمات رایگان داده شود. از روز نخست اجرای طرح تحول سلامت گفتیم که با توجه به تجارب دیگران،‌ این طرح با چنین رویه‌ای با مشکل مواجه می‌شود، اما سخن ما را سیاسی پنداشتند و اکنون به جایی رسیده‌ایم که یکسال است پول مراکز درمانی و پرسنل را نداده‌اند و روز به روز هم مشکلات بیشتر می‌َشود.

پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Thursday, 17 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-