تاریخ اظهار نظر : شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵

به نظر من در صنعت دفاعی به «ما می‌توانیم» درست پاسخ گفتیم و روی ریل باور قرار گرفتیم، قبلا یک پیچ و مهره هم به ما ندادند ولی امروز جزو سازندگان محدود دنیا هستیم. حتماً می‌توانیم در صنعت خودرو و بسیاری از صنایع دیگر کشور به این خودکفایی برسیم، کما اینکه در خیلی از زمینه‌ها این اتفاق افتاده است.

پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Thursday, 17 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-