تاریخ اظهار نظر : شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۵

امام (ره) دو ویژگی گوهر دین و قیمت اراده مردم را در جامعه و بین جهانیان مشخص کرد. امام نشان داد که می توان به شوروی و آمریکا پشت کرد و مستقل بود.ما در صحنه بین المللی مستقل ترین کشوریم. در کشور دو نگاه بین مسوولان وجود دارد، یکی نگاه استقلال سیاسی و سرامدی در دنیا و جهان و دیگری خستگی و ناکارآمدی و وابستگی به دولت های غرب. در کشور ما هم اکنون استقلال اقتصادی وجود ندارد، چرا؟ چون اراده آن وجود ندارد، چون به اقتصاد مقاومتی توجه نشده است، چون حال و حوصله کار وجود ندارد.رهبر انقلاب بیان می کند که در جهت استقلال اقتصادی گامی بردارید که هیچ چیزی جلو دار و بر روی آن تاثیر نگذارد، ولی باز هم مسوولان می گویند ما به سرمایه خارجی نیازمندیم. آمریکا اگر تکبر داشت می شد با او وارد مذاکره شد ولی نه، این آمریکا مستکبر است.متاسفانه مسوولان دارند میدان را برای آمریکا باز می کنند.رهبری از همان ابتدا گفتند که به مذاکرات خوش بین نیستند ولی متاسفانه حالا که در مذاکرات شکست خورده اند و به اهدافشان نرسیده اند ، پشت تریبون ها جوری دیگر جلوه می دهند.

پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Thursday, 17 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-