تاریخ اظهار نظر : پنج شنبه ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

در دولت آقای هاشمی رفسنجانی به اصلاح کشاورزی خیلی توجه شد حتی کارخانه‌های زیادی برای ساخت قطعات و ابزارهای آن ایجاد شد، اما بعد تعطیل و فراموش شد، لذا باید در این زمینه بررسی مجددی صورت بگیرد.

بر این اساس نظر آقای هاشمی طبا درباره کم‌آبی
( ریشه کم آبی ) مصرف زیاد کشاورزی است.
پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Thursday, 17 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-