تاریخ اظهار نظر : پنج شنبه ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

در دولت آقای هاشمی رفسنجانی به اصلاح کشاورزی خیلی توجه شد حتی کارخانه‌های زیادی برای ساخت قطعات و ابزارهای آن ایجاد شد، اما بعد تعطیل و فراموش شد، لذا باید در این زمینه بررسی مجددی صورت بگیرد.

بر این اساس نظر آقای هاشمی طبا درباره کم‌آبی
( ریشه کم آبی ) مصرف زیاد کشاورزی است.
سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷
Tuesday, 18 Dec 2018
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-