تاریخ اظهار نظر : چهارشنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۴

در حوزه مسکن و ازدواج باید کار اساسی صورت گیرد و اولین برنامه طراحی شده بازخوانی پرونده مسکن مهر و رفع کاستی‌های آن است تا بتوانیم به سرعت پروژه‌های باقیمانده مسکن مهر را تکمیل کنیم.

بر این اساس نظر آقای نادران درباره سایر
( ) است.
پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷
Thursday, 24 Jan 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-