تاریخ اظهار نظر : دوشنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۵

بنده شخصا گله جدی از تعدادی از وزرا دارم اما هیچ وقت رسانه‌ای نکردم. احزاب در موضع پیروزی و قدرت از حق خود می‌گذرند و این به مبانی دینی و گفتمانی ما بازمی‌گردد. در سال ۹۲ خدمت بزرگی برای مشورت رسیدم و به او گفتم مطمئنم که سنگی در چاهی نمی‌اندازم؛ چرا که در جهان سوم سنگ در چاه نینداختن هنر است.

بر این اساس نظر آقای عارف درباره سایر
( ) است.
سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷
Tuesday, 16 Oct 2018
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-