تاریخ اظهار نظر : شنبه ۰۲ مرداد ۱۳۹۵

ما قرار نبوده است که هیچ امتیازی ندهیم و از طرف دیگر امتیاز بگیریم. ما در برجام به اهداف اصلی خود نرسیدیم.

سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷
Tuesday, 16 Oct 2018
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-