تاریخ اظهار نظر : شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۳

در اقتصاد مقاومتی دو راهبرد وجود دارد، نخست جایگزینی واردات در کالاهای مصرفی اساسی مردم و دوم تنوع بخشی به توسعه صادرات در بخش های مزیت دار.

سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶
Tuesday, 20 Feb 2018
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-