تاریخ اظهار نظر : چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

قراربود که برجام بسیاری از تحریم ها را بردارد ، قول و قرار این بود و اعلام آقای رئیس جمهور هم این بود که در یک روز همه تحریم ها نه تعلیق همه تحریم ها برداشته می شود ، این اتفاق نیافتاد یعنی معلوم است که طرف ما دارد نقض پیمان می کند ، در مقابل کسانی که نقض عهد می کنند حتما باید با عزت و اقتدار عمل کرد و راهش این است که ما خودمان را در مقابل همه تهدیدات مقاوم کنیم و همان چیزی که از آن بعنوان اقتصاد مقاومتی یا استقلال اقتصادی یاد می کنیم

شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸
Saturday, 20 Jul 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-