تاریخ اظهار نظر : چهارشنبه ۰۷ مهر ۱۳۹۵

استفاده بدون طرح و برنامه از آب های زیرزمینی به خطر انداختن تمدن چند هزار ساله ایرانی را در پی خواهد داشت؛ خطری که حتی جدیدترین فناوری ها نیز نمی تواند آن را برای ما جبران کند.

بر این اساس نظر آقای پزشکیان درباره کم‌آبی
( ریشه کم آبی ) مصرف زیاد کشاورزی است.
پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Thursday, 17 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-