تاریخ اظهار نظر : جمعه ۱۳ اسفند ۱۳۹۵

حقوقی که پزشکان در بخش دولتی دریافت می کنند  به اندازه ای است که نیازی به فعالیت در بخش خصوصی ندارند لذا اینکه پزشکی بخواهد هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی کار کند دور از انصاف است. از ابتدا نسبت به اجرای طرح تحول سلامت با چنین شیوه ای، مخالف بودم و می دانستم این طرح در نیمه راه با مشکل مواجه خواهد شد چراکه دولت راهی غیر علمی را در پیش گرفته در حالی که دیگر کشورها این راه را در پیش گرفتند و در نیمه های راه بازگشتند، ما نیز باید این راه را بازگردیم.اکنون جدای از پزشکان، پیراپزشکان و کادر پرستاری و آزمایشگاهی بیشتر از پزشکان نیازمند تحقق وعده های دولت هستند درحالی که بسیاری از مطالبات آنها عملیاتی نشده است.بیمه ها به جهت آنکه قادر به پرداخت پول نیستند سیستم های بیمارستانی را با چالش مواجه کرده اند. متاسفانه این روند نیز روز به روز پیچیده تر خواهد شد و راه حل آن این است که قانون شکل اجرایی به خود گیرد. زمانی که طرح تحول سلامت در حال اجرا بود به آقایان نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه، طیب نیا وزیر اقتصاد و انصاری معاون پارلمانی دولت اعلام کردم که نخواهید توانست از عهده هزینه های این طرح برآیید. پزشکیان درباره اصرار وزارت بهداشت برای تجمیع بیمه ها در این وزارتخانه، افزود: بحثی که اکنون در این زمینه مطرح شده آن است که خریدار و فروشنده نباید یکی باشد در حالی که این موضوع در اقتصاد امر پذیرفته شده است اما در سلامت قابل قبول نیست؛ به عنوان مثال عنوان می شود وزارت بهداشت به عنوان ارایه کننده خدمت نباید پولی در دستش باشد اما زمانی که بیمه ها پول نمی دهند چگونه قرار است وزارت بهداشت به ارایه خدمت بپردازد در این میان بیماری که به جهت عدم ارایه خدمت جان خود را از دست می دهد چه کسی می خواهد نسبت به آن پاسخگو باشد. زمانی که دارو از شرکت های دارویی که اغلب کارخانجات آن متعلق به تامین اجتماعی است، دریافت می شود اما پرداخت پول با تاخیر مواجه می شود این موضوع مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد از سویی دیگر پولی که اکنون در اختیار این سازمان است اگر قرار باشد همه آن را در بخش درمان هزینه کند بازهم جوابگوی هزینه های وزارت بهداشت نیست البته اعتراض وزارت بهداشت نیز نسبت به این موضوع تاحدی منطقی است چراکه ابتدا تامین اجتماعی نخست پول بیمارستان های خود را پرداخت می کند و سپس به واریز پرداختی های دیگر مراکز درمانی اقدام خواهد کرد.اکنون برخی اعتراض ها نسبت به عدم سیاست گذاری واحد است، از طرفی دغدغه تامین اجتماعی نیز قابل توجه است چراکه این سازمان معتقد است اگر پول در صندوقی واحد تجمیع شود ممکن است دولت از همین پول در نقاط دیگر هزینه کند که البته اگر این صندوق ها حساب و کتاب جدا داشته باشد و پول واریزی در این صندوق ادغام نشود مشکل رفع خواهد شد در این میان حساب جداگانه در این زمینه می تواند کارساز باشد

چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸
Wednesday, 11 Dec 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-