تاریخ اظهار نظر : سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

بر اساس آمار  حجم نقدینگی بالای ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان است این درحالی است که سود  سپرده بانکی در گذشته ۲۲ درصد  بود  حال این  سود  به  ۱۵ درصد  رسیده است این موضوع بر نقدینگی می افزاید و  فروش ارز حاصل از فروش نفت  به حجم نقدینگی می افزاید.

بر این اساس نظر آقای هاشمی طبا درباره سایر
( ) است.
شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸
Saturday, 14 Dec 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-