تاریخ اظهار نظر : جمعه ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

نکته‌ای که آقای روحانی گفت که جوانان باید نشاط و شادمانی داشته باشند را قبول دارم اما وقتی جوانی می‌خواهد ازدواج کند باید کاری کنیم که سریع بتواند تسهیلات بگیرد و ما باید با واقعیات جامعه زندگی کنیم. ۷۰۰هزار ازدواج سال می‌تواند به یک میلیون افزایش پیدا کند، وقتی ۵۰۰ هزار نفر پشت نوبت وام ازدواج هستند اگر این مسئله تسهیل شود، این اتفاق می‌افتد. برخی افراد بدحساب تسهیلات بانکی میلیاردی می‌گیرند اما یک جوان تنها ۱۰ میلیون برای وام ازدواج دریافت می‌کند. پیشنهاد ما برای وام ازدواج با توجه به وضع جامعه ۲۰ میلیون است. ۳ موضوع ازدواج،‌ مسکن و شغل با یکدیگر ارتباط دارد که ما باید شاهد یک میلیون شغل در هر سال باشیم و این باید جز برنامه کار دولت باشد.

پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Thursday, 17 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-