تاریخ اظهار نظر : چهارشنبه ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

جنگل هایی را که ریه های کشور است از دست داده ایم، هم آبهای زیرزمینیمان به مرز ۳۵۰ متر و یا ۴۰۰ متر رسیده است و چگونه است که رودخانه های ما از شیرابه ها و زباله های ما آلوده است. همچنین دریاچه هایمان که خشک شده است، آیا ما باید این میراث را داشته باشیم؟

بر این اساس نظر آقای هاشمی طبا درباره کم‌آبی
( ریشه کم آبی ) مصرف زیاد کشاورزی است.
پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Thursday, 17 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-