تاریخ اظهار نظر : سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۲

غرضی گفت: مشکل مسکن در اشتغال است کاری که در مسکن‌مهر انجام شد خوب بود
بخش اصلی گرفتاری کسانی که مسکن ندارند، برای این است که اشتغال نداشتند و نتوانستند پس‌انداز کنند، دولت‌های گذشته به این کار موفق نشدند؛ به همین دلیل به این شرایط دچار شده که یک دفعه تعداد زیادی از افراد بدون مسکن باقی ماندند.

بر این اساس نظر آقای غرضی درباره مسکن مهر
( مسکن مهر ) ادامه است.
پنج شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸
Thursday, 23 May 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-