تاریخ اظهار نظر : چهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۳

زاهدی با اشاره به اینکه تحریم فروش نفت فرصت تاریخی برای اجرای برنامه نفت برای توسعه است، ادامه داد: تکیه بر مردم و عزم ملی مهم است و مقاوم سازی بودجه دولت، تراز پرداخت ها، رفاه مردم و رشد اقتصادی کارهایی است که باید انجام داد. اقتصاد مقاومتی تعاریف بسیاری دارد که مقاوم سازی اقتصاد ملی در مقابل تغییرات، مخاطرات و تهدیدهای داخلی و خارجی بر سر راه پیشرفت است.

شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸
Saturday, 14 Dec 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-